Kwadrat Projekt - biuro nieruchomości Rzeszów

RODO

Informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest KWADRAT PROJEKT Katarzyna Puc NIP: 651 154 30 06 oraz KWADRAT PROJEKT Małgorzata Drozda NIP: 793 157 50 48 ul. T. Boya-Żeleńskiego 2 lok. 27, 35-105 Rzeszów, z którymi można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@kwadratprojekt.pl lub pisma na adres siedziby Administratora.

Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość. Wyrażenie zgody również jest dobrowolne.

Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do podanych danych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w zakresie niezbędnym do obsługi korespondencji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.

Nasi partnerzy:

Zobacz na mapie

KWADRAT PROJEKT
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 2 lok. 27
35-105 Rzeszów
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Znajdź nas na
Zgłoś ofertę